CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ NGE BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-120-150-300 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ QUANG MINH BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-140 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ THÁI SƠN S.P BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-150-200-500 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TÀI VƯỢNG TOWER

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-120-160 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PAX SKY BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-500-2500 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ WIN HOME 82

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 45-55-100 m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – THE MANOR II BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-150-507 m2
☁ Phí quản lý 5.5$/m2 (BGĐL)
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – ĐÔNG TÂY TCI BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ NHC BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 98-100-120 tháng
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$3,000/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ASEAN RUBBER

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-100-120 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ THE MANOR BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-120-150 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ OPAL TOWER

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 133-200-250-400 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$23/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – M.G LAND BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-135-358 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – SHOPHOUSE SÀI GÒN PEARL

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-90-200-400-630 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ĐẠI VIỆT BUILDING

Đinh Tiên Hoàng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 60-120-240-480 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ – TÒA NHÀ DEVSPACE BUILDING

Đinh Tiên Hoàng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-200-300 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – HALO BUILDING ĐINH TIÊN HOÀNG

Đinh Tiên Hoàng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 60-120-240-300 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ARCH GROUP BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-120 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ BLUE SEA BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-70-112-140 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TEDI BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-150-210 m
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ LÂM GIANG TOWER

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 50-70-100-200 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ MB SUNNY TOWER

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 150-260-380-500-800 m2
☁ Phí quản lý 5.5$/m2 (BGĐL)
$24/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ SMART VIEW BUILIDNG

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 50-70-100-180 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ WINHOME NAM QUỐC CANG 

Nam Quốc Cang - Quận 1
Diện Tích 20-40-50-70 tháng
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$17/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ THIÊN TÂN BUILDING

Nam Quốc Cang - Quận 1
Diện Tích 35-45-60-80-150 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – DIAMOND PLAZA

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 100-300-500-800-2200 m2
☁ Phí quản lý 8$/m2
$37/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – FRIENDSHIP TOWER

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 200-600-720-800-1045 m2
☁ Phí quản lý 7$/m2 (BGDL)
$45/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ SG FOOD BUILDING 

Đặng Văn Sâm - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 60-120-240-300 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$8m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ SOGETRACO BUILDING

Đặng Văn Ngữ - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 30-50-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ĐẠI QUANG MINH BUILDING

Sông Đà - Quận Tân Bình
Diện Tích 20-40-60-100- m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ MỘC GIA BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-200-300-500- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ GOLD STAR BUILDING 

Phổ Quang - Quận Tân Bình
Diện Tích 20-35-50-80-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$7m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ WASECO BUILDING

Phổ Quang - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-100-200-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ WIN HOME 20 PHAN ĐÌNH GIÓT

Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-100-135-225-235 m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ WIN HOME 10 PHAN ĐÌNH GIÓT

Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
Diện Tích 60-70-105-150-168 m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PARK IX BUILDING

Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-150-200-500-600 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$20m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SUMIKURA BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-150-190-280-450 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ DTC BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-70-150-240 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – THE OFFICE CỘNG HÒA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-60-70-100-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$11m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ MEKONG TOWER 

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-200-300 $m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SCETPA BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-350-450-830-1200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CỘNG HÒA GARDEN BUILDING 

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-200-350-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$15m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ETOWN BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-200-300-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$19m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PICO PLAZA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-200-300-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ALPHA TOWER 2

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 65-100-150-180 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ CITY HOUSE BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 50-150-300-600-1000 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ OIIC BUILDING 

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 28-40-70-100-140 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ FALCON SHIPPING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 50-80-120-241 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ROMEA COMPLEX

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 200-400-600-1000-1500 $m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$31$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ BẢO MINH TOWER

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3
Diện Tích 60-120-160 $m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HADO AIRPORT BUILDING

Hồng Hà - Quận Tân Bình
☁ Phí quản lý 5$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 10 – TÒA NHÀ SPM BUILDING

Bửu Long - Quận 10
Diện Tích 56-116-172-344 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$9m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ BÁO PHỤ NỮ BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 50-79-100-180 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ROBOT TOWER

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 100-150-238-265-355 m2
☁ Phí quản lý 3.5$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – HOÀNG ĐAN BUILDING 3

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 28-38-63-120 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ THÀNH ĐẠT OFFICE

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 30-40-70 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ACM BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 100-300-328-500-650 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ĐÔ THÀNH BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 120-160-180-225-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ XURI BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 55-80-104-601 mm
☁ Phí quản lý 3$/m2
$19/mm

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ NAHI BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 86-150-200-250-400 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ M PLAZA SAIGON

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 120-179-230-445-520 m2
☁ Phí quản lý 7$/m2
$50/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ CENTRAL PLAZA

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 115-155-300-500-700 m2
☁ Phí quản lý 6.8$/m2
$32/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 2 – TÒA NHÀ KIM KHÁNH NGÂN BUILDING

Nguyễn Thị Định - Quận 2
Diện Tích 120-180-250-310-420 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ COTECCONS BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 90-168-190-380-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ CHUBB BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 70-150-300-320-650 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$25/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 200-300-510-600 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ATTECH BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 69-151-252-306-535 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HHP BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-150-180-200-230 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 57-100-150-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ALOHA BUILDING

Hồng Hà - Quận Tân Bình
Diện Tích 140-180-200-300-540 m2
☁ Phí quản lý 5.5$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ D-TOWN OFFICE BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-100-155-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ EBM BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 110-170-210-340-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ CHARM SUITE SAIGON

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 54-120-150- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ K&M TOWER

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 150-283-300-566-1132- m2
☁ Phí quản lý 3.5$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ HMC TOWER

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1
Diện Tích 60-156-270-450-474 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ IBC BUILDING 

Công Trường Mê Linh - Quận 1
Diện Tích 40-55-100-150-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VIPD BUILDING 

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1
Diện Tích 50-100-120-150- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ SKY VIEW BUILDING

Nguyễn Phi Khanh - Quận 1
Diện Tích 50-100-120-150 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ HARBOUR VIEW TOWER

Nguyễn Huệ - Quận 1
Diện Tích 100-150-300-500 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$27/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VTP BUILDING

Nguyễn Huệ - Quận 1
Diện Tích 50-100-250-350-2000- mm
☁ Phí quản lý 5$/m2
$27/mm

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ ANH MINH TOWER

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 90-110-170-205-280 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$25/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ IMG BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 70-100-250-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ ROSANA BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 75-104-150-200-375 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$24/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ NNC BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 50-80-97-155- mm
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/mm

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ CALMETTE BUILDING

Calmette - Quận 1
Diện Tích 50-110- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ REE TOWER 2

Đoàn văn Bơ - Quận 4
Diện Tích 110-235-350-450-1000 m2
☁ Phí quản lý 6$/m2
$26/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ ĐINH LỄ BUILDING

Đinh Lễ - Quận 4
Diện Tích 50-100-220-300-500 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – GIC BUILDING KHÁNH HỘI

Khánh Hội - Quận 4
Diện Tích 65-90-180-360-640 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – WIN HOME LÊ THẠCH

Lê Thạch - Quận 4
Diện Tích 27-57-145-300-700 m2
☁ Phí quản lý 1$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – VICONSHIP SAIGON BUILDING

Đoàn văn Bơ - Quận 4
Diện Tích 47-63-80-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ CÔNG THÀNH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ - Quận 4
Diện Tích 25-50-100-150- m2
☁ Phí quản lý 1$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – PHƯỢNG LONG 2 TOWER

Nguyễn Trường Tộ - Quận 4
Diện Tích 134-346-500-1044-2088 m2
☁ Phí quản lý 4.5$/m2
$25/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – SAIGON PORT BUILDING

Nguyễn Tất Thành - Quận 4
Diện Tích 100-200-300-625 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ H3 BUILDING

Hoàng Diệu - Quận 4
Diện Tích 260-340-395-450-800 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu - Quận 4
Diện Tích 33-40-50-72- m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$7/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ SAIGON HOUSE 

Hoàng Diệu - Quận 4
Diện Tích 30-50-70-100-235 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ HC TOWER

Hoàng Diệu - Quận 4
Diện Tích 60-128- mm
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8/mm

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ TRUNG HIẾU BUILDING

Hoàng Diệu - Quận 4
Diện Tích 40-50-72 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài - Quận 4
Diện Tích 70-140- m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ KHÁNH HỘI 2 BUILDING

Bến Vân Đồn - Quận 4
Diện Tích 120-300-500 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$11/m2