CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ALPHA TOWER 2

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 65-100-150-180 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ROMEA COMPLEX

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 200-400-600-1000-1500 $m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$31$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ BẢO MINH TOWER

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3
Diện Tích 60-120-160 $m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ BÁO PHỤ NỮ BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 50-79-100-180 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ROBOT TOWER

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 100-150-238-265-355 m2
☁ Phí quản lý 3.5$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ACM BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 100-300-328-500-650 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ĐÔ THÀNH BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 120-160-180-225-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ CHUBB BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 70-150-300-320-650 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$25/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ NAM Á BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 100-300-500-670- m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MINH LONG TOWER

Bà Huyện Thanh Quan - Quận 3
Diện Tích 100-150-200-300-350- m2
☁ Phí quản lý 5.8$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ESTAR BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 75-120-200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ LOYAL OFFICE BUILDING

Võ Thị Sáu - Quận 3
Diện Tích 70-86-100-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MASTER BUILDING

Trần Cao Văn - Quận 3
Diện Tích 50-100-145-720 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ SAIGON PRIME BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 100-150-250-357 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ DC TOWER

Lý Chính Thắng - Quận 3
Diện Tích 66-90-133-815 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ AN PHÚ PLAZA

Lý Chính Thắng - Quận 3
Diện Tích 50-70-150-815 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ VIETOFFICE BUILDING

Trương Quyền - Quận 3
Diện Tích 50-60-70-105 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$16/m2
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger