CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ARCH GROUP BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-120 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ BLUE SEA BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-70-112-140 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TEDI BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-150-210 m
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ LÂM GIANG TOWER

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 50-70-100-200 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ MB SUNNY TOWER

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 150-260-380-500-800 m2
☁ Phí quản lý 5.5$/m2 (BGĐL)
$24/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ SMART VIEW BUILIDNG

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 50-70-100-180 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ WINHOME NAM QUỐC CANG 

Nam Quốc Cang - Quận 1
Diện Tích 20-40-50-70 tháng
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$17/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ THIÊN TÂN BUILDING

Nam Quốc Cang - Quận 1
Diện Tích 35-45-60-80-150 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – DIAMOND PLAZA

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 100-300-500-800-2200 m2
☁ Phí quản lý 8$/m2
$37/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – FRIENDSHIP TOWER

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 200-600-720-800-1045 m2
☁ Phí quản lý 7$/m2 (BGDL)
$45/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ SG FOOD BUILDING 

Đặng Văn Sâm - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 60-120-240-300 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$8m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ SOGETRACO BUILDING

Đặng Văn Ngữ - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 30-50-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ĐẠI QUANG MINH BUILDING

Sông Đà - Quận Tân Bình
Diện Tích 20-40-60-100- m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ MỘC GIA BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-200-300-500- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ GOLD STAR BUILDING 

Phổ Quang - Quận Tân Bình
Diện Tích 20-35-50-80-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$7m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ WASECO BUILDING

Phổ Quang - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-100-200-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ WIN HOME 20 PHAN ĐÌNH GIÓT

Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-100-135-225-235 m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ WIN HOME 10 PHAN ĐÌNH GIÓT

Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
Diện Tích 60-70-105-150-168 m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PARK IX BUILDING

Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-150-200-500-600 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$20m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SUMIKURA BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-150-190-280-450 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ DTC BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-70-150-240 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – THE OFFICE CỘNG HÒA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-60-70-100-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$11m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ MEKONG TOWER 

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-200-300 $m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SCETPA BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-350-450-830-1200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CỘNG HÒA GARDEN BUILDING 

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-200-350-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$15m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ETOWN BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-200-300-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$19m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PICO PLAZA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-200-300-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ALPHA TOWER 2

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 65-100-150-180 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ CITY HOUSE BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 50-150-300-600-1000 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ OIIC BUILDING 

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 28-40-70-100-140 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ FALCON SHIPPING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 50-80-120-241 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ROMEA COMPLEX

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 200-400-600-1000-1500 $m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$31$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ BẢO MINH TOWER

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3
Diện Tích 60-120-160 $m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ROBOT TOWER

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 100-150-238-265-355 m2
☁ Phí quản lý 3.5$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ACM BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 100-300-328-500-650 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ĐÔ THÀNH BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 120-160-180-225-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 2 – TÒA NHÀ KIM KHÁNH NGÂN BUILDING

Nguyễn Thị Định - Quận 2
Diện Tích 120-180-250-310-420 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ CHUBB BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 70-150-300-320-650 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$25/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ RUBY BUILDING

Bà Huyện Thanh Quan - Quận 3
Diện Tích 35-40-50-85-120 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ NAM Á BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 100-300-500-670- m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ LIÊN HOA BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 40-60-70-130- m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MINH LONG TOWER

Bà Huyện Thanh Quan - Quận 3
Diện Tích 100-150-200-300-350- m2
☁ Phí quản lý 5.8$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ OCW CORP BUILDING

Hồ Văn Huê - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 50-80-120-150-200- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 2 – TÒA NHÀ THE CBD BUILDING

Đường Đồng Văn Cống - Quận 2
Diện Tích 184-370-495-520-798- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ĐỨC TUẤN BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-50-70-120
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ĐẠI DŨNG BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-80-100-150-180-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ PAXSKY BUILDING

Đề Thám - Quận 1
Diện Tích 40-80-150-200-250-400
☁ Phí quản lý 5,5$/m2 (BG điện lạnh giờ HC)
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VITAL BUILDING

Đặng Tất - Quận 1
Diện Tích 30-50-70-120 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ WMC BUILDING

Cống Quỳnh - Quận 1
Diện Tích 90-170-230 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VIMEDIMEX BUILDING

Diện Tích 80-150-200-300 m2
☁ Phí quản lý 5.2$/m2 (BG điện lạnh giờ HC)
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 9 – TÒA NHÀ SACOMCHIP BUILDING

Đường D1, Khu Công Nghệ Cao - Quận 9
Diện Tích 140-180-200-400-600-800 m2
☁ Phí quản lý 6$/m2 (BG điện lạnh giờ HC)
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ ALPHA TOWN

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 100-200-400-595-1500-5000 m2
☁ Phí quản lý 5$ (BG điện lạnh giờ HC)
$29/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ AD BUILDING

Nam Quốc Cang - Quận 1
Diện Tích 40-60 m2
☁ Phí quản lý 2$
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ AB TOWER

Lê Lai - Quận 1
Diện Tích 150-200-300-550-800 m2
☁ Phí quản lý 6$/m2 (BG điện lạnh giờ HC)
$39/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ NAM GIAO BUILDING

Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 90-120-200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ THE PRIME BUILDING

Hoàng Văn Thụ - Quận Tân Bình
Diện Tích 22-34-50-70 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ ONG&ONG BUILDING

Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 50-80-100 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 50-70-100-200 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$7/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ VIETCOMBANK BUILDING

Trần Huy Liệu - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 95 m2
☁ Phí quản lý 2$
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ NHẤT NGHỆ BUILDING 

Hoàng Văn Thụ - Quận Tân Bình
Diện Tích 22-38-72-100 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ KICOTRANS

Đống Đa - Quận Tân Bình
Diện Tích 38-60-80-100-150-200-300-400-500- m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ H&H BUILDING

Hoàng Văn Thụ - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-130-150 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HHM BUILDING

Xuân Hồng - Quận Tân Bình
Diện Tích 20-40-60-80-100-150-200 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ DTC BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 80 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CT-IN BUILDING

Hoàng Văn Thụ - Quận Tân Bình
Diện Tích 40-80-150-300 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ MỸ THỊNH BUILDING

Lê Quang Định - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 90-120-170 m2
☁ Phí quản lý 10k/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CT PLAZA BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-150-200-300-500-700-1000-1500-2000-10000 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CONA BUILDING

Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-160-240-320 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ LQD BUILDING

Diện Tích 25-30-35-60 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ATHENA BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 41-73-113-127-243-488-700-1000-2000 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ESTAR BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 75-120-200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MINH TINH BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 40-105-145 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ VIETOFFICE BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 30-40-50-60-80-160 m2
☁ Phí quản lý 2.5 USD/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ 123 BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 100-127-250-450 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – BITEXCO NAM LONG BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 60-100-140-200 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ 3G BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 50-100-120-147 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$32/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÂM MINH KHUÊ BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 30-40-70 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ OCTAGON BUILDING

Võ Thị Sáu - Quận 3
Diện Tích 70-110-130-210 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ LOYAL OFFICE BUILDING

Võ Thị Sáu - Quận 3
Diện Tích 70-86-100-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – SAIGON SOFTWARE BUILDING

Trương Định - Quận 3
Diện Tích 30-50-60-100 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ KONIA BUILDING

Trương Định - Quận 3
Diện Tích 50-75-80-120 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MASTER BUILDING

Trần Cao Văn - Quận 3
Diện Tích 50-100-145-720 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ AN KHÁNH BUILDING

Phạm Ngọc Thạch - Quận 3
Diện Tích 50-100-250-342 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ 135 PASTEUR BUILDING

Pasteur - Quận 3
Diện Tích 34-60-100-262 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ TIẾN VINH BUILDING

Nguyễn Thiện Thuật - Quận 3
Diện Tích 50-70-100-124 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ GOLDEN BRIDGE BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3
Diện Tích 60-80-100-128 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ DHOUSE BUILDING

Nguyễn Thị Diệu - Quận 3
Diện Tích 55-75-110-150 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$21/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ THIÊN SƠN BUILDING

Nguyễn Gia Thiều - Quận 3
Diện Tích 80-110-150-200 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MEDIANET BUILDING

Nguyễn Gia Thiều - Quận 3
Diện Tích 110-210-406-506 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ VẠN MỸ BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 40-60-80-100 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ SAIGON PRIME BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 100-150-250-357 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ PHƯỢNG LONG BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 60-80-110-150 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ OSC BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 50-70-100-130 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ OIIC BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 70-90-100-140 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PVC BUILDING

Pham Viết Chánh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-50-100 m2
☁ Phí quản lý 2.5$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ FPT TOWER

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 100-120-150-180 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$23/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ENDOVINA TOWER

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 90-110-200-300 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$30/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ PAX SKY BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 60-100-150-200-300 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÂN HOÀNG MINH BUILDING

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3
Diện Tích 50-90-150-300 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ M & N TOWER

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3
Diện Tích 60-120-150-220 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$12/m2