CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ E.WORK BUILDING

Nguyễn Thông - Quận 3
Diện Tích 55-155-465-1500 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ PHONG LAN BUILDING

Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 50-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2 
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ ALEN BUILDING

Hồ Văn Huê - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 40-80-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TỔNG CÔNG ĐOÀN CAO SU VN BUILDING

Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 100-180-360 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2 
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ ARIRANG BUILDING

Trần Huy Liệu - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 180-275 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2 
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ DELI 75 BUILDING

Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 86-100-115 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ ELILINK BUILDING

Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 54-150-250-700 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2 
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ HÀ PHAN BUILDING

Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 150-300 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ HALO LAND BUILDING

Hồ Văn Huê - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 50-150-200 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2 
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – IN THANH NIÊN BUILDING

Trần Huy Liệu - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 60-100-300 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – PHÚ NHUẬN PLAZA BUILDING

Hồng Hà - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 100-200-300-486 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ ĐỨC NHÂN BUILDING

Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 30-50-70-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ KINH LUÂN BUILDING

Huỳnh Văn Bánh - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 58-100-120-130 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$7/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ VIỆT Á CHÂU BUILDING

Huỳnh Văn Bánh - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 75-95-180-450 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2 
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ VĂN OANH BUILDING

Phan Đăng Lưu - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 40-60-11011 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
Liên hệ: 0939 041 477/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ WE OFFICE BUILDING

Trần Huy Liệu - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 44-66-110-176 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ WIN HOME 209 BUILDING

Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 20-60-120-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ VP BANK BUILDING

Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 40-45-80-90 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – WIN HOME 25 BUILDING

Diện Tích 50-100-200-300 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ GIA THY BUILDING

Đào Duy Anh - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 50-70-100-200 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TEDI BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-150 m2
☁ Phí quản lý $2/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ VIET SOLUTION BUILDING

Nguyễn Cửu Vân - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-60-120-180 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – IOS VĂN THÁNH BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-200-290 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ASPIRE BUILDING

Lê Quang Định - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PUBLIC BANK BUILDING

Lê Quang Định - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 130 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ MOBIFONE BUILDING

Lê Quang Định - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 45-120 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – ARGO BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 15-20-40 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – WORK NOT WORK – PAN BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-147 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – NICE BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-150-229 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – GOLDEN BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-125-185-600 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – PETROLIMEX BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-200-400 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – DMC BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-100-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – VIOLET BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 20-30-40 m2
☁ Phí quản lý 2.5$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – DMC 2 BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-100-150 m2
☁ Phí quản lý $2/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – MIOS BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-150-200-300-350 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – ĐH HỒNG BÀNG BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 144-245-680-900-1200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PHƯỚC THÀNH BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 95-125-130 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ DREAM PLEX BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 230-380-610 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 12 – TÒA NHÀ KING BUILDING

Trường Chinh - Quận 12
Diện Tích triệutháng
☁ Phí quản lý 2150m2/Thuê nguyên căn khách tự quản lý
$200triệu/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ HUD BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-100-200-300 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ G8 BUILDING D5

D5 - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 15-20-46-80 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – ÁNH HÀO QUANG BUILDING

D5 - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-100-200-300-400 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$7/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – NAM TRUNG TÍN BUILDING

D5 - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-45-80-90 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TS BUILDING

D5 - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-120-200-500 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TOÀN AN BUILDING

Bạch Đằng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 16-45 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ GIC BUILDING BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 20-35-60-80-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – WIN HOME BẠCH ĐẰNG BUILDING

Bạch Đằng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 45-60-120-300 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HỒNG LOAN BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 20-24-47 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ LONG MÃ BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-50-100-150-180 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PERFETTO BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 55-100-155 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ DELI CỘNG HÒA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-100-150-200-210 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ VNO OFFICE CỘNG HÒA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 180-200-380-500-700 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH  – TÒA NHÀ MITALAB TOWER

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 150-300-700 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ REPUBLIC PLAZA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 200-300-500-700 m2
☁ Phí quản lý 6$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HỮU TOÀN BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-176 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PHL BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-100-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ TRUNG NAM BUILDING

C18 - Quận Tân Bình
Diện Tích 40-50-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ VSMART K300

C18 - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-110-190 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HEAD BUILDING

Sông Thao - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-70-85-100-200 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ APD BUILDING

Sông Đà - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-50-80-100-150 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ VSMART SÔNG THAO

Sông Thao - Quận Tân Bình
Diện Tích 40-100-140-200 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SOVILACO BUILDING

Phổ Quang - Quận Tân Bình
Diện Tích 72-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ CÁT LÂM BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 300-600-900-1500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ METRO TOWER

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 130-295-1040-1500 m2
☁ Phí quản lý 3$/M2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SABAY HỒNG HÀ BUILDING

Hồng Hà - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-100-140-200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SABAY CỬU LONG BUILDING

Cửu Long - Quận Tân Bình
Diện Tích 110-150-240 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ DELI OFFICE HỒNG HÀ

Hồng Hà - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 200-500-826-1209 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CỬU LONG OFFICE

Cửu Long - Quận Tân Bình
Diện Tích 60-90-120-180-360 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ TIÊN PHONG AUTO BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 43-104-210 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ TPT BUILDING

Hồng Hà - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-50-80-120 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HẢI ÂU BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-160-220-300-750 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – THÉP TOÀN THẮNG BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-150-200-250 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ GREEN PHIL BUILDING

Diện Tích 60-100-160 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TSA NGUYỄN HUY TƯỞNG BUILDING

Diện Tích 80-160-320-640 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TSA TÂN CẢNG BUILDING

Tân Cảng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-140-210-280-420 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ MỘC GIA BUILDING BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 85-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN – TÒA NHÀ SÀI GÒN BUILDING

Trường Sa - Quận Phú Nhuận
Diện Tích 55-85-140-280 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – LOTUS BUILDING

Cửu Long - Quận Tân Bình
Diện Tích 76-81-160 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ M.G BUILDING

Đường A4 - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-70-100-140 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ VOL 2 BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-70-100-140 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – HALO BUILDING NÚI THÀNH

Núi Thành - Quận Tân Bình
Diện Tích 90-110-180-220 m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ NHẠC VIỆT BUILDING

Diện Tích 41-75-84-124-167 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ AXYS BUILDING NÚI THÀNH

Núi Thành - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-73-120 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ SAIGON VIEW BUILDING

Nguyễn Cửu Vân - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-200-229-400-500 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ AXYS BUILDING

C1 - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-35-52-58-100 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ LỘC PHÁT BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 25-35-45-85-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HPCONS OFFICE

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-60-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PARAMI BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-100-140-200 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ TÒA NHÀ APP BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ILD BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 65-100-130 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 – TÒA NHÀ TSA LAND

Tôn Đản - Quận 4
Diện Tích 80-100-160-200 $m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$12$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ HATA BUILDING

Pham Viết Chánh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-50-70-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ BCONS TOWER 2

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-200-300-500-700 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ SENATOR BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-100-150-250 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ CAO NGUYÊN BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-50-80 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ MELODY TOWER

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 60-80-100-150-200 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ V BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-90-180 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ĐÔNG NGUYÊN BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-50-100- m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ THE OFFICE BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-60-120 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – PHÚ HƯNG BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-50-70-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8/m2
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger