CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HỒNG LOAN BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 20-24-47 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ LONG MÃ BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-50-100-150-180 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PERFETTO BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 55-100-155 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ DELI CỘNG HÒA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-100-150-200-210 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ VNO OFFICE CỘNG HÒA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 180-200-380-500-700 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH  – TÒA NHÀ MITALAB TOWER

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 150-300-700 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ REPUBLIC PLAZA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 200-300-500-700 m2
☁ Phí quản lý 6$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HỮU TOÀN BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-176 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PHL BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-100-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ TRUNG NAM BUILDING

C18 - Quận Tân Bình
Diện Tích 40-50-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ VSMART K300

C18 - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-110-190 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HEAD BUILDING

Sông Thao - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-70-85-100-200 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ APD BUILDING

Sông Đà - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-50-80-100-150 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ VSMART SÔNG THAO

Sông Thao - Quận Tân Bình
Diện Tích 40-100-140-200 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SOVILACO BUILDING

Phổ Quang - Quận Tân Bình
Diện Tích 72-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SABAY HỒNG HÀ BUILDING

Hồng Hà - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-100-140-200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SABAY CỬU LONG BUILDING

Cửu Long - Quận Tân Bình
Diện Tích 110-150-240 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CỬU LONG OFFICE

Cửu Long - Quận Tân Bình
Diện Tích 60-90-120-180-360 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ TIÊN PHONG AUTO BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 43-104-210 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ TPT BUILDING

Hồng Hà - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-50-80-120 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HẢI ÂU BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-160-220-300-750 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – THÉP TOÀN THẮNG BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-150-200-250 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ MỘC GIA BUILDING BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 85-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ M.G BUILDING

Đường A4 - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-70-100-140 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ VOL 2 BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-70-100-140 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ AXYS BUILDING NÚI THÀNH

Núi Thành - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-73-120 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ AXYS BUILDING

C1 - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-35-52-58-100 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ LỘC PHÁT BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 25-35-45-85-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HPCONS OFFICE

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-60-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PARAMI BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-100-140-200 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ TÒA NHÀ APP BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ILD BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 65-100-130 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ĐẠI QUANG MINH BUILDING

Sông Đà - Quận Tân Bình
Diện Tích 20-40-60-100- m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ GOLD STAR BUILDING 

Phổ Quang - Quận Tân Bình
Diện Tích 20-35-50-80-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$7m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ WASECO BUILDING

Phổ Quang - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-100-200-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ WIN HOME 20 PHAN ĐÌNH GIÓT

Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-100-135-225-235 m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ WIN HOME 10 PHAN ĐÌNH GIÓT

Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
Diện Tích 60-70-105-150-168 m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PARK IX BUILDING

Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-150-200-500-600 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$20m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SUMIKURA BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-150-190-280-450 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ DTC BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-70-150-240 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – THE OFFICE CỘNG HÒA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-60-70-100-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$11m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ MEKONG TOWER 

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-200-300 $m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ SCETPA BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-350-450-830-1200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CỘNG HÒA GARDEN BUILDING 

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-200-350-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$15m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ETOWN BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-200-300-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$19m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PICO PLAZA

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-200-300-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HADO AIRPORT BUILDING

Hồng Hà - Quận Tân Bình
Diện Tích 94-274-350-850 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 200-300-510-600 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ATTECH BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 69-151-252-306-535 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HHP BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 70-150-180-200-230 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 57-100-150-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ALOHA BUILDING

Hồng Hà - Quận Tân Bình
Diện Tích 140-180-200-300-540 m2
☁ Phí quản lý 5.5$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ D-TOWN OFFICE BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-100-155-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ MỘC GIA BUILDING

Cửu Long - Quận Tân Bình
Diện Tích 150-220-280 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ VINASTRANS BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 55-70-120-150-195-390- m2
☁ Phí quản lý 3.5$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – SAIGON AIRPORT PLAZA

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 127-235-435-670-1300 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ PHATLAND OFFICE

Đường A4 - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-50-80- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$7/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HOÀNG TRIỀU BUILDING

Phổ Quang - Quận Tân Bình
Diện Tích 41-70-95-105 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ĐỨC TUẤN BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 30-50-70-120
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ĐẠI DŨNG BUILDING

Bạch Đằng - Quận Tân Bình
Diện Tích 50-80-100-150-180-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ KICOTRANS

Đống Đa - Quận Tân Bình
Diện Tích 38-60-80-100-150-200-300-400-500- m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ HHM BUILDING

Xuân Hồng - Quận Tân Bình
Diện Tích 20-40-60-80-100-150-200 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ DTC BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 80 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CT-IN BUILDING

Hoàng Văn Thụ - Quận Tân Bình
Diện Tích 40-80-150-300 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CT PLAZA BUILDING

Trường Sơn - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-150-200-300-500-700-1000-1500-2000-10000 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ CONA BUILDING

Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
Diện Tích 80-160-240-320 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ ATHENA BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 113-243-488-700-1000 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – TÒA NHÀ VTC BUILDING

Cộng Hòa - Quận Tân Bình
Diện Tích 100-300-- m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$8/m2
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger