CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ NGE BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-120-150-300 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ QUANG MINH BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-140 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ THÁI SƠN S.P BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-150-200-500 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TÀI VƯỢNG TOWER

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-120-160 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PAX SKY BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-500-2500 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ WIN HOME 82

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 45-55-100 m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – THE MANOR II BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-150-507 m2
☁ Phí quản lý 5.5$/m2 (BGĐL)
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – ĐÔNG TÂY TCI BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ NHC BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 98-100-120 tháng
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$3,000/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ASEAN RUBBER

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-100-120 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ THE MANOR BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-120-150 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – M.G LAND BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-135-358 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – SHOPHOUSE SÀI GÒN PEARL

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-90-200-400-630 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$22/m2

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ – TÒA NHÀ DEVSPACE BUILDING

Đinh Tiên Hoàng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-200-300 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – HALO BUILDING ĐINH TIÊN HOÀNG

Đinh Tiên Hoàng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 60-120-240-300 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ARCH GROUP BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-120 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ BLUE SEA BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-70-112-140 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ COTECCONS BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 90-168-190-380-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ EBM BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 110-170-210-340-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ CHARM SUITE SAIGON

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 54-120-150- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ K&M TOWER

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 150-283-300-566-1132- m2
☁ Phí quản lý 3.5$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ VIETDATA BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 45-90- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – G8 GROUP TOWER

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 110-160-270- $m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ B & L BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-80-150-305- m2
☁ Phí quản lý 3.5$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ APC TOWER

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 129-142-224-300-400 m2
☁ Phí quản lý 6$/m2
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TP OFFICE BUILDING

Bạch Đằng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 75-150-225-300-375- m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ MỸ THỊNH BUILDING

Lê Quang Định - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 90-120-170 m2
☁ Phí quản lý 10k/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ LQD BUILDING

Diện Tích 25-30-35-60 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PVC BUILDING

Pham Viết Chánh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-50-100 m2
☁ Phí quản lý 2.5$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ NEW PORT BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 42-85-153 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ DP BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 25-45 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ DMC BUILDING

Miếu Nổi - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 51-71-100 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – THANH NHUT BUILDING

Đinh Tiên Hoàng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 20-40-80 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ DMC BUILDING

Miếu Nổi - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 17-50-70 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ THẢO ĐIỀN BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 65-75-140 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$12/m2