CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TEDI BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-150 m2
☁ Phí quản lý $2/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ VIET SOLUTION BUILDING

Nguyễn Cửu Vân - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-60-120-180 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – IOS VĂN THÁNH BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-200-290 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ASPIRE BUILDING

Lê Quang Định - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PUBLIC BANK BUILDING

Lê Quang Định - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 130 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ MOBIFONE BUILDING

Lê Quang Định - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 45-120 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – ARGO BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 15-20-40 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – WORK NOT WORK – PAN BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-147 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – NICE BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-150-229 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – GOLDEN BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-125-185-600 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – DMC BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-100-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – VIOLET BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 20-30-40 m2
☁ Phí quản lý 2.5$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – MIOS BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-150-200-300-350 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – ĐH HỒNG BÀNG BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 144-245-680-900-1200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PHƯỚC THÀNH BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 95-125-130 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ DREAM PLEX BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 230-380-610 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ HUD BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-100-200-300 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ G8 BUILDING D5

D5 - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 15-20-46-80 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – ÁNH HÀO QUANG BUILDING

D5 - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-100-200-300-400 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$7/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – NAM TRUNG TÍN BUILDING

D5 - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-45-80-90 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TS BUILDING

D5 - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-120-200-500 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TOÀN AN BUILDING

Bạch Đằng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 16-45 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ GIC BUILDING BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 20-35-60-80-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – WIN HOME BẠCH ĐẰNG BUILDING

Bạch Đằng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 45-60-120-300 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ CÁT LÂM BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 300-600-900-1500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ METRO TOWER

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 130-295-1040-1500 m2
☁ Phí quản lý 3$/M2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ GREEN PHIL BUILDING

Diện Tích 60-100-160 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TSA NGUYỄN HUY TƯỞNG BUILDING

Diện Tích 80-160-320-640 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TSA TÂN CẢNG BUILDING

Tân Cảng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-140-210-280-420 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ SAIGON VIEW BUILDING

Nguyễn Cửu Vân - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-200-229-400-500 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ HATA BUILDING

Pham Viết Chánh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-50-70-100 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ BCONS TOWER 2

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-200-300-500-700 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ SENATOR BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-100-150-250 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ CAO NGUYÊN BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-50-80 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ MELODY TOWER

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 60-80-100-150-200 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ V BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-90-180 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ĐÔNG NGUYÊN BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-50-100- m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ THE OFFICE BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-60-120 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – PHÚ HƯNG BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-50-70-100 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ NGE BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-120-150-300 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ QUANG MINH BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-140 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ THÁI SƠN S.P BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-150-200-500 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TÀI VƯỢNG TOWER

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-120-160 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PAX SKY BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-500-2500 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ WIN HOME 82

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 45-55-100 m2
☁ Phí quản lý 0$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – THE MANOR II BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-150-507 m2
☁ Phí quản lý 5.5$/m2 (BGĐL)
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH – ĐÔNG TÂY TCI BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ NHC BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 98-100-120 tháng
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$3,000/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ASEAN RUBBER

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-100-120 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ THE MANOR BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-120-150 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – M.G LAND BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 80-135-358 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – SHOPHOUSE SÀI GÒN PEARL

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-90-200-400-630 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$22/m2

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ – TÒA NHÀ DEVSPACE BUILDING

Đinh Tiên Hoàng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-200-300 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – HALO BUILDING ĐINH TIÊN HOÀNG

Đinh Tiên Hoàng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 60-120-240-300 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ ARCH GROUP BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-120 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ BLUE SEA BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 40-70-112-140 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ COTECCONS BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 90-168-190-380-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ EBM BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 110-170-210-340-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ CHARM SUITE SAIGON

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 54-120-150- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ K&M TOWER

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 150-283-300-566-1132- m2
☁ Phí quản lý 3.5$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ VIETDATA BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 45-90- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – G8 GROUP TOWER

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 110-160-270- $m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ B & L BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-80-150-305- m2
☁ Phí quản lý 3.5$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ APC TOWER

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 129-142-224-300-400 m2
☁ Phí quản lý 6$/m2
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ TP OFFICE BUILDING

Bạch Đằng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 75-150-225-300-375- m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ MỸ THỊNH BUILDING

Lê Quang Định - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 90-120-170 m2
☁ Phí quản lý 10k/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ LQD BUILDING

Diện Tích 25-30-35-60 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PVC BUILDING

Pham Viết Chánh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 30-50-100 m2
☁ Phí quản lý 2.5$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ NEW PORT BUILDING

Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 42-85-153 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ DP BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 25-45 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ DMC BUILDING

Miếu Nổi - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 51-71-100 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – THANH NHUT BUILDING

Đinh Tiên Hoàng - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 20-40-80 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ DMC BUILDING

Miếu Nổi - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 17-50-70 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ THẢO ĐIỀN BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 65-75-140 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$12/m2
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger