CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ALPHA TOWER 2

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 65-100-150-180 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ CITY HOUSE BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 50-150-300-600-1000 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ OIIC BUILDING 

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 28-40-70-100-140 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ FALCON SHIPPING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 50-80-120-241 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$8m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ROMEA COMPLEX

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 200-400-600-1000-1500 $m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$31$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ BẢO MINH TOWER

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3
Diện Tích 60-120-160 $m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18$/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ BÁO PHỤ NỮ BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 50-79-100-180 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ROBOT TOWER

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 100-150-238-265-355 m2
☁ Phí quản lý 3.5$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – HOÀNG ĐAN BUILDING 3

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 28-38-63-120 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ THÀNH ĐẠT OFFICE

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 30-40-70 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ACM BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 100-300-328-500-650 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ĐÔ THÀNH BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 120-160-180-225-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ XURI BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 55-80-104-601 mm
☁ Phí quản lý 3$/m2
$19/mm

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ NAHI BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 86-150-200-250-400 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ CHUBB BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 70-150-300-320-650 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$25/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ RUBY BUILDING

Bà Huyện Thanh Quan - Quận 3
Diện Tích 35-40-50-85-120 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – ĐỖ ĐẦU THÀNH NGUYÊN BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 70-100-135-240-360 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – WINNER LAND BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 80-90-135-190 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ GB BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 90-100-120-200- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – GIC BUILDING – CMT8

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 60-160-320-480-640 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ NAM Á BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 100-300-500-670- m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ LIÊN HOA BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 40-60-70-130- m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ JABES 2 BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 65-100-230- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ EXIMBANK BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 50-150 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ PJICO BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 100-150-288-302- M2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$24/M2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MINH LONG TOWER

Bà Huyện Thanh Quan - Quận 3
Diện Tích 100-150-200-300-350- m2
☁ Phí quản lý 5.8$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ HSC BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 30-70-100- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ESTAR BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 75-120-200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MINH TINH BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 40-105-145 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ VIETOFFICE BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 30-40-50-60-80-160 m2
☁ Phí quản lý 2.5 USD/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ 123 BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 100-127-250-450 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – BITEXCO NAM LONG BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 60-100-140-200 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ 3G BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 50-100-120-147 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$32/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÂM MINH KHUÊ BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 30-40-70 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ OCTAGON BUILDING

Võ Thị Sáu - Quận 3
Diện Tích 70-110-130-210 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ LOYAL OFFICE BUILDING

Võ Thị Sáu - Quận 3
Diện Tích 70-86-100-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – SAIGON SOFTWARE BUILDING

Trương Định - Quận 3
Diện Tích 30-50-60-100 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ KONIA BUILDING

Trương Định - Quận 3
Diện Tích 50-75-80-120 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MASTER BUILDING

Trần Cao Văn - Quận 3
Diện Tích 50-100-145-720 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ AN KHÁNH BUILDING

Phạm Ngọc Thạch - Quận 3
Diện Tích 50-100-250-342 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ 135 PASTEUR BUILDING

Pasteur - Quận 3
Diện Tích 34-60-100-262 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ TIẾN VINH BUILDING

Nguyễn Thiện Thuật - Quận 3
Diện Tích 50-70-100-124 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ GOLDEN BRIDGE BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3
Diện Tích 60-80-100-128 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ DHOUSE BUILDING

Nguyễn Thị Diệu - Quận 3
Diện Tích 55-75-110-150 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$21/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ THIÊN SƠN BUILDING

Nguyễn Gia Thiều - Quận 3
Diện Tích 80-110-150-200 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MEDIANET BUILDING

Nguyễn Gia Thiều - Quận 3
Diện Tích 110-210-406-506 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ VẠN MỸ BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 40-60-80-100 m2
☁ Phí quản lý Đang cập nhật
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ SAIGON PRIME BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 100-150-250-357 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ PHƯỢNG LONG BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 60-80-110-150 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ OSC BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3
Diện Tích 50-70-100-130 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ OIIC BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 70-90-100-140 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ FPT TOWER

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 100-120-150-180 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$23/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ ENDOVINA TOWER

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 90-110-200-300 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$30/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ PAX SKY BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
Diện Tích 60-100-150-200-300 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÂN HOÀNG MINH BUILDING

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3
Diện Tích 50-90-150-300 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ M & N TOWER

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3
Diện Tích 60-120-150-220 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ IDD 1 BUILDING

Lý Chính Thắng - Quận 3
Diện Tích 50-100-150 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2 (bao gồm điện lạnh)
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ GIÀY VIỆT PLAZA

Lý Chính Thắng - Quận 3
Diện Tích 40-70-100-500 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ DC TOWER

Lý Chính Thắng - Quận 3
Diện Tích 66-90-133-815 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ AN PHÚ PLAZA

Lý Chính Thắng - Quận 3
Diện Tích 50-70-150-815 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ TOWER

Kỳ Đồng - Quận 3
Diện Tích 140-170-200-250 m2
☁ Phí quản lý 2,5 USD/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – VIỆT PHÚ GIA (HSC) BUILDING

Diện Tích 50-80-100-150-200 m2
☁ Phí quản lý Đã Bao Gồm
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ COMECO BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3
Diện Tích 50-80-100-150-200 m2
☁ Phí quản lý Đã Bao Gồm
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ TS BUILDING

Cư Xá Đô Thành - Quận 3
Diện Tích 40-70-90 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – NGỌC ĐÔNG DƯƠNG BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 65-75-110-202 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ MB BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 80-100-200 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ LIÊN HOA BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 20-40-60 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ JABES II BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 80-100-200-500 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ EXIMLAND BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
Diện Tích 50-75-100-122 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ THIÊN HỒNG BUILDING

Cao Thắng - Quận 3
Diện Tích 50-70-150-240 m2
☁ Phí quản lý 2$
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ VIETOFFICE BUILDING

Trương Quyền - Quận 3
Diện Tích 50-60-70-105 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$16/m2
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger