CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ NHẠC VIỆT BUILDING

Diện Tích 41-75-84-124-167 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ LÂM GIANG TOWER

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 50-70-100-200 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ MB SUNNY TOWER

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 150-260-380-500-800 m2
☁ Phí quản lý 5.5$/m2 (BGĐL)
$24/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ SMART VIEW BUILIDNG

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 50-70-100-180 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2 (BGĐL)
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ WINHOME NAM QUỐC CANG 

Nam Quốc Cang - Quận 1
Diện Tích 20-40-50-70 tháng
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$17/tháng

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ THIÊN TÂN BUILDING

Nam Quốc Cang - Quận 1
Diện Tích 35-45-60-80-150 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – DIAMOND PLAZA

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 100-300-500-800-2200 m2
☁ Phí quản lý 8$/m2
$37/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – FRIENDSHIP TOWER

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 200-600-720-800-1045 m2
☁ Phí quản lý 7$/m2 (BGDL)
$45/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ M PLAZA SAIGON

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 120-179-230-445-520 m2
☁ Phí quản lý 7$/m2
$50/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ CENTRAL PLAZA

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 115-155-300-500-700 m2
☁ Phí quản lý 6.8$/m2
$32/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ HMC TOWER

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1
Diện Tích 60-156-270-450-474 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ IBC BUILDING 

Công Trường Mê Linh - Quận 1
Diện Tích 40-55-100-150-220 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VIPD BUILDING 

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1
Diện Tích 50-100-120-150- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ SKY VIEW BUILDING

Nguyễn Phi Khanh - Quận 1
Diện Tích 50-100-120-150 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$11/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ HARBOUR VIEW TOWER

Nguyễn Huệ - Quận 1
Diện Tích 100-150-300-500 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$27/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VTP BUILDING

Nguyễn Huệ - Quận 1
Diện Tích 50-100-250-350-2000- mm
☁ Phí quản lý 5$/m2
$27/mm

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ ANH MINH TOWER

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 90-110-170-205-280 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$25/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ IMG BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 70-100-250-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ ROSANA BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 75-104-150-200-375 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$24/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ NNC BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 50-80-97-155- mm
☁ Phí quản lý 3$/m2
$16/mm

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ CALMETTE BUILDING

Calmette - Quận 1
Diện Tích 50-110- m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – GIC TOWER MẠC ĐĨNH CHI

Mạc Đinh Chi - Quận 1
Diện Tích 30-50-100-230 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$21/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ REAL BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 1
Diện Tích 30-50-80-130 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ PAXSKY BUILDING

Đề Thám - Quận 1
Diện Tích 40-80-150-200-250-400
☁ Phí quản lý 5,5$/m2 (BG điện lạnh giờ HC)
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VITAL BUILDING

Đặng Tất - Quận 1
Diện Tích 30-50-70-120 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ WMC BUILDING

Cống Quỳnh - Quận 1
Diện Tích 90-170-230 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VIMEDIMEX BUILDING

Diện Tích 80-150-200-300 m2
☁ Phí quản lý 5.2$/m2 (BG điện lạnh giờ HC)
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ GIC BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1
Diện Tích 40-80-140-170 m2
☁ Phí quản lý 3$
$24/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ ALPHA TOWN

Trần Hưng Đạo - Quận 1
Diện Tích 100-200-400-595-1500-5000 m2
☁ Phí quản lý 5$ (BG điện lạnh giờ HC)
$29/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ AD BUILDING

Nam Quốc Cang - Quận 1
Diện Tích 40-60 m2
☁ Phí quản lý 2$
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ ABACUS BUILDING

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 30-65-80-110-150-190-349 m2
☁ Phí quản lý 5,5$/m2 (BG điện lạnh giờ HC)
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ AB TOWER

Lê Lai - Quận 1
Diện Tích 150-200-300-550-800 m2
☁ Phí quản lý 6$/m2 (BG điện lạnh giờ HC)
$39/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ BLUE STAR BUILDING

Diện Tích 80 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$21/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ RIVER VIEW TOWER

Thái Văn Lung - Quận 1
Diện Tích 30-70-100-120 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – MISS ÁO DÀI BUILDING

Nguyễn Trung Ngạn - Quận 1
Diện Tích 80-120-150-250 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2 (bao gồm điện lạnh)
$23/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ TRẦN QUÝ BUILDING

Lê Thị Hồng Gấm - Quận 1
Diện Tích 30-50-70 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$8/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VIỄN ĐÔNG BUILDING

Phan Tôn - Quận 1
Diện Tích 55-85-105-177-282 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – INDOCHINA PARK TOWER

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 70-89-114 m2
☁ Phí quản lý 1 USD/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ YOCO BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1
Diện Tích 50-100-220-440 m2
☁ Phí quản lý 5$/m2
$23/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – SAIGON TIME SQUARE BUILDING

Nguyễn Huệ - Quận 1
Diện Tích 250-2000 m2
☁ Phí quản lý 7 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$50/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VIET DRAGON TOWER

Nguyễn Du - Quận 1
Diện Tích 55-115-200 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – CENTRAL PARK OFFICE BUILDING

Nguyễn Du - Quận 1
Diện Tích 175-205 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ SUNWAH TOWER

Nguyễn Huệ - Quận 1
Diện Tích 70-500 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$34/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – 168NCT OFFICE BUILDING

Nguyễn Công Trứ - Quận 1
Diện Tích 70-140-200-300-500 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – BITEXCO FINANCIAL TOWER

Hải Triều - Quận 1
Diện Tích 200-300-500-1000-2000-3000 m2
☁ Phí quản lý 8 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$48/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ MELINH POINT TOWER

Ngô Đức Kế - Quận 1
Diện Tích 50-225-319-453-800 m2
☁ Phí quản lý 6,5 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$39/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ PVFCCO BUILDING

Mạc Đinh Chi - Quận 1
Diện Tích 150-200-350-500 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ STAR BUILDING

Mạc Đinh Chi - Quận 1
Diện Tích 80-100-160-500 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$23/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ SOMERSET BUILDING

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1
Diện Tích 100-200-300-400 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$30/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ TUẤN MINH BUILDING

Lê Thị Riêng - Quận 1
Diện Tích 40-70-100-200 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ NHẬT THÀNH BUILDING

Lê Thị Hồng Gấm - Quận 1
Diện Tích 20-30-40 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – BẾN THÀNH TSC BUILDING

Lê Thánh Tôn - Quận 1
Diện Tích 50-100-200 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – HARVEST CENTER BUILDING

Lê Thánh Tôn - Quận 1
Diện Tích 31-65-100-200 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ LANCASTER TOWER

Lê Thánh Tôn - Quận 1
Diện Tích 100-200-300-1000 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$25/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – SAIGON CENTRE TOWER

Lê Lợi - Quận 1
Diện Tích 300-500-700 m2
☁ Phí quản lý 6,5 USD/m2
$45/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ OPERA VIEW TOWER

Lê Lợi - Quận 1
Diện Tích 225-300-350-400-495 m2
☁ Phí quản lý 7 USD/m2
$29/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – PETROVIETNAM TOWER

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 100-150-160 m2
☁ Phí quản lý 7.1 USD/m2
$32/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ HBT TOWER

Hai Bà Trưng - Quận 1
Diện Tích 60-70-100 m2
☁ Phí quản lý 3,5 USD/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ LANT BUILDING

Hai Bà Trưng - Quận 1
Diện Tích 50-100-150-200 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$31/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ EMPIRE TOWER

Hàm Nghi - Quận 1
Diện Tích 40-60-100-170 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$23/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ FIDECO TOWER

Hàm Nghi - Quận 1
Diện Tích 100-150-200-300-760 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2(Bao gồm điện lạnh)
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ VINCOM CENTER

Lê Thánh Tôn - Quận 1
Diện Tích 100-4500 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$32/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – SAIGON TRADE CENTER TOWER

Tôn Đức Thắng - Quận 1
Diện Tích 40-50-60-70-80-110 m2
☁ Phí quản lý 7 USD/m2 (bao gồm điện lạnh)
$28/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ CAPITAL PLACE BUILDING

Thái Văn Lung - Quận 1
Diện Tích 70-110-160-230 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ GOLDEN TOWER

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1
Diện Tích 90-152-196-243-278-310 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2 (bao gồm điện lạnh)
$25/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – LAFFAYETTE DE SAIGON BUILDING

Phùng Khắc Khoan - Quận 1
Diện Tích 61-86-103-150-216 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$30/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – VIETCOMREAL BUILDING

Nguyễn Huệ - Quận 1
Diện Tích 40-50-120-240-357 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$30/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ GEMADEPT TOWER

Lê Thánh Tôn - Quận 1
Diện Tích 75-100-150-200-500 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2(bao gồm điện lạnh)
$29/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ CENTRAL PARK BUILDING

Nguyễn Trãi - Quận 1
Diện Tích 100-150-200-330 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2(bao gồm điện lạnh)
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ RESCO BUILDING

Nguyễn Du - Quận 1
Diện Tích 100-200-300-500 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$26/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ AB TOWER

Lê Lai - Quận 1
Diện Tích 160-300 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2(Bao gồm điện lạnh)
$38/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – VIETNAM BUSINESS CENTER

Hồ Tùng Mậu - Quận 1
Diện Tích 50-70-100-120 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – VTP OFFICE SERVICE CENTER

Nguyễn Huệ - Quận 1
Diện Tích 70-71-135 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2 (Bao gồm điện lạnh)
$28/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ LUCKY STAR BUILDING

Lê Lai - Quận 1
Diện Tích 75-85-90-100 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ TMS BUILDING

Hai Bà Trưng - Quận 1
Diện Tích 69-100-150-300 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$30/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ HAVANA TOWER

Hàm Nghi - Quận 1
Diện Tích 75-150-230-500 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2
$26/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ LIM TOWER

Tôn Đức Thắng - Quận 1
Diện Tích 100-200-300-500-3000 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2
$30/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – SAIGON FINANCE CENTER

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1
Diện Tích 100-150-250-350-800 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$26/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ IWA BUILDING

Cống Huỳnh - Quận 1
Diện Tích 22-42-71-97-203 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ CITILIGHT BUILDING

Võ Thị Sáu - Quận 1
Diện Tích 203-163-122 m2
☁ Phí quản lý 5 USD/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ ABACUS TOWER

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 100-120-320 m2
☁ Phí quản lý 6 USD/m2
$22/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ IES BUILDING

Trần Khánh Dư - Quận 1
Diện Tích 65-11-55 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ NORCH BUILDING

Bùi Thị Xuân - Quận 1
Diện Tích 110-180-300-400 m2
☁ Phí quản lý Đã bao gồm
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 3 – TÒA NHÀ VIỄN ĐÔNG BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 1
Diện Tích 30-60-120-150 m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ PAX SKY BUILDING

Đề Thám - Quận 1
Diện Tích 206-154-240-480-1000 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ HDTC BUILDING

Bùi Thị Xuân - Quận 1
Diện Tích 60-100-200-280-300-550 m2
☁ Phí quản lý 3 USD/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ JABES 1 BUILDING

Cống Huỳnh - Quận 1
Diện Tích 45-75-90-120-180-230 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ SCB BUILDING

Cống Huỳnh - Quận 1
Diện Tích 120-230-275-375-485 m2
☁ Phí quản lý 5$
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ ZEN PLAZA

Nguyễn Trãi - Quận 1
Diện Tích 36-106-330-460 m2
☁ Phí quản lý 6 USD /m2
$30/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ HD TOWER

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1
Diện Tích 70-120-175-200-520 m2
☁ Phí quản lý 6$ /m2
$27/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – THE METROPOLITAN TOWER

Đồng Khởi - Quận 1
Diện Tích 115 m2
☁ Phí quản lý 6 USD /m2
$40/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ LANDMARK BUILDING

Tôn Đức Thắng - Quận 1
Diện Tích 115-598-1284 m2
☁ Phí quản lý 6$/m2
$31/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ DEUTSCHES HAUS

Lê Duẩn - Quận 1
Diện Tích 737-1373-1596 m2
☁ Phí quản lý 7 USD/m2
$65/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ KÝ CON BUILDING

Ký Con - Quận 1
Diện Tích 70-80-110- m2
☁ Phí quản lý 2 USD/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – BITEXCO FINANCIAL TOWER

Hải Triều - Quận 1
Diện Tích 200-300-500-1000 m2
☁ Phí quản lý 8 USD/m2
$48/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – TÒA NHÀ CENTRAL PARK BUILDING

Nguyễn Du - Quận 1
Diện Tích 175-205 m2
☁ Phí quản lý 4 USD/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 – INDOCHINA PARK TOWER

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Diện Tích 70-89-114 m2
☁ Phí quản lý 1 USD/m2
$10/m2
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger