CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – IOS VĂN THÁNH BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 100-200-290 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$13/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – ARGO BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 15-20-40 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – WORK NOT WORK – PAN BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-147 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$16/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – NICE BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 70-150-229 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$18/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – GOLDEN BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-125-185-600 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – PETROLIMEX BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-100-200-400 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – DMC BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-100-150 m2
☁ Phí quản lý 2$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – VIOLET BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 20-30-40 m2
☁ Phí quản lý 2.5$/m2
$9/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – DMC 2 BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-70-100-150 m2
☁ Phí quản lý $2/m2
$10/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – ĐH HỒNG BÀNG BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 144-245-680-900-1200 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$17/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ PHƯỚC THÀNH BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 95-125-130 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$14/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ DREAM PLEX BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 230-380-610 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$20/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ HUD BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 50-80-100-200-300 m2
☁ Phí quản lý 3$/m2
$12/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ CÁT LÂM BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 300-600-900-1500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ METRO TOWER

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 130-295-1040-1500 m2
☁ Phí quản lý 3$/M2
$19/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ COTECCONS BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 90-168-190-380-500 m2
☁ Phí quản lý 4$/m2
$15/m2

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN BÌNH THẠNH – TÒA NHÀ APC TOWER

Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
Diện Tích 129-142-224-300-400 m2
☁ Phí quản lý 6$/m2
$22/m2
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger